แฟตไฟต์

Certificate Number : Q203131974
Completion Date : 30 April 2019
Expiration Date : None
Certified by NESTA
https://www.nestacertified.com/accreditations/
NESTA is an international association with a world-class faculty with over 65,000 members from around the world.
Approximately 20% of all our members are from outside the U.S.

หมายเลขใบประกาศนียบัตร : Q203131974
เรียนจบเมื่อ : 30 เมษายน 2562
วันหมดอายุ : ไม่มี
ได้รับการรับรองโดย เนสต้า อเมริกา
เนสต้าเป็นสมาคมนานาชาติระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 65,000 คนจากทั่วโลก โดยมีสมาชิกประมาณ 20% จากนอกอเมริกา