การเปิดไฟนอน หรือ นอนไปพร้อมทีวี ส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น

ในการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์ JAMA Internal Medicine
ศึกษาผู้หญิงหลายคนในช่วงมากกว่า 5 ปี พบว่าการนอนหลับไปพร้อมกับทีวีหรือแสงสว่าง
ในห้องมีความเกี่ยวเนื่องกับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นถึง 5 กิโลกรัม

โดยเขาให้ความหมายของ ความอ้วน และ การมีน้ำหนักเกิน ว่า

  • ความอ้วน (obesity) : การมีไขมันมากเกินไป (too much body fat)
  • การมีน้ำหนักเกิน (overweight) : การมีน้ำหนักเกิน (too much weighing)
    ตาม US National Library of Medicine ให้นิยามไว้

การศึกษานี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้หญิง 43,722 คน อายุระหว่าง 35 ถึง 74 ในอเมริกา

เก็บข้อมูล self-reported จากนิสัยการนอนของผู้หญิงโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

  1. ไม่มีแสง (no light)
  2. มีแสงเล็กน้อยในห้อง (small nightlight)
  3. มีแสงนอกห้อง (light outside of the room)
  4. มีแสงหรือทีวีในห้อง (light or television in the room)

อย่างไรก็ตามก็มีอีกลกุ่มที่รายงานมาเพิ่ม คือ กลุ่มที่นอนไปพร้อมกับมาร์กหน้า (with a mask)
กลุ่มนี้ถูกจัดไปอยู่กลุ่มไม่ได้รับแสงที่ไม่ใช่ของจริง (no artificial light exposure)

นักวิจัยพบว่า การนอนพร้อมกับการเปิดไฟหรือพร้อมกับทีวี เกี่ยวเนื่องกับ
การทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 กิโลกรัม หรือมากกว่านั้น
BMI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% และมีความเสี่ยงที่จะน้ำหนักเกิน

อ้างอิง:

https://edition.cnn.com/2019/06/10/health/sleep-light-weight-gain-study/index.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s