กินเนื้อแดงมากเกินไป เสี่ยงตายเร็วขึ้น

มีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่า การกินเนื้อแดงที่มากเกินไป เช่น พวกเบคอน หรือ ฮอทด๊อก เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพ

จากการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์ของ BMJ พบว่า นิสัยการกินเนื้อแดงสามารถทำให้คุณ เสี่ยงต่อการตายที่เร็วขึ้นได้ การเพิ่มปริมาณการบริโภคเนื้อแดง อย่างน้อยครึ่งหน่วยบริโภคต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงในการตายเร็วขึ้น 10%

ดร.แฟรงก์ ฮู (Dr.Frank Hu) ศาสตราจารย์ด้านโภชนาการที่ฮาร์วาร์ด (professor of nutrition and epidemiology and chairman of the Department of Nutrition at the Harvard T.H. Chan School of Public Health) กล่าวว่า การทดแทนเนื้อแดงด้วยโปรตีนจากแหล่งอื่นๆ สามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นได้ โดยโปรตีนแหล่งอื่นๆนี้ เช่น สัตว์ปีก, ปลา, ถั่ว หรือ ธัญพืช หรือแม้กระทั่ง ผัก สามารถลดความเสี่ยงลงได้

การศึกษารวมถึงการเก็บข้อมูลนิสัยการกินและความเสี่ยงถึงตาย ของผู้หญิง 53,553 คน และ ผู้ชาย 27,916 คน ในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 1986-2010

ข้อมูลจาก Nurses’ Health Study และ the Health Professionals Follow-up Study ได้ติดตามว่าพวกเขากินเนื้อแดงมากเท่าไร รวมถึงอาหารอื่นๆ ทุกวัน ทุก 4 ปี ด้วยการรายงานและตอบแบบสอบถาม จากนั้นคำนวณการเปลี่ยนแปลงของนิสัยการกินผ่านเวลาที่เปลี่ยนไป

หลังการวิเคราะห์อาหารและข้อมูลการเสียชีวิต นักวิจัยพบว่าภายใน 8 ปี การเพิ่มขึ้นอย่างน้อยครึ่งหน่วยบริโภคต่อวันของเนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการและไม่ผ่านกระบวนการ เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรที่ 13% และ 9% ตามลำดับ

(หนึ่งหน่วยบริโภค สำหรับเนื้อสัตว์ จะประมาณ 50 กรัม)

อ้างอิง:

https://edition.cnn.com/2019/06/12/health/red-meat-mortality-risk-study/index.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s