ผักอนามัย และ ผักปลอดสารพิษ ล้วนแต่มีการใช้สารเคมีในการผลิต!

หลายคนที่ได้ยินคำว่า “ผักอนามัย” หรือ “ผักปลอดภัย” คงจะรู้สึกว่า…มันต้องเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมี มีความปลอดภัย แต่ในความจริงๆนั้น คนละโลกจ้าาา

ผักอนามัย หมายถึง ผักที่อยู่ในกระบวนการผลิตแบบใช้สารเคมีป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างแต่ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ต้องเก็บเกี่ยวทำความสะอาดและบรรจุหีบห่ออย่างดี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผักปลอดสารพิษหมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้มีการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษ

ผักอินทรีย์หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น
และไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม มีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100 %
ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น ผักที่ปลอดภัยที่สุด ณ ขณะนี้

คือ “ผักออร์แกนิค” หรือ “ผักอินทรีย์”

ซึ่งราคาของผักที่ปลอดภัยอย่างผักออร์แกนิคก็แพงมากในไทย

โดยปกติอาหารอินทรีย์อาจมีราคาแพงมากกว่าอาหารทั่วไปถึง 2-3 เท่า
ถ้าซื้อผักตามตลาด ก็คงหนีไม่พ้น ผักที่มีสารเคมีเจือปนอย่างแน่นอน…เศร้าแพรบ

อ้างอิง :
http://www.nawachione.org/articles/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s